تفاوت لمینت و یا پارکت با موکت و یا سرامیک  ! کدام یک پوشش مناسبتری برای منزل ویا محل کار شما هستند؟

انتخاب پوشش مناسب برای کف منزل یا محل کار  امروزه دغدغه بسیاری از مردم  شده است ، با در نظر گرفتن میزان بودجه خانواده ویا شرکت ، میزان رطوبت موجود در محیط و یا سیستم های گرمایش و سرمایشی کدام انتخاب مناسبتری می باشد؟

کفپوش ها از هر نوعی چه از نوع پارکتِ لمینت ، موکت ویا سرامیک یک پوشش تقریباً دائمی برای کف  یک ساختمان محسوب می شود. پس سرمایه گذاری بلندمدت و همیشگی بحساب می آیند.

البته به این نکته نیز می توان توجه کرد که هر کدام از این کفپوش ها در جاهای مختف کاربرد های متفاوتی دارند ممکن است بنا به سلیقه شخصی دوست داشته باشید در آشپزخانه خود از سرامیک استفاده کنید ویا در حال و پذایرایی خود سرامیک.

در انتخاب هر کفپوش در هر منزلی عواملی چون سلیقه نوع چیدمان و دکوراسیون داخلی  و سیستم های گرمایشی و یا سرمایشی دخیل هستند که هر کدامبه نوبه خود در این انتخاب تاثیر گذار هستند.

ویا اینکه نگهداری و نظافت هر کدام از این کفپوش ها با یکدیگر متفاوت می باشد و از نظر تولید صدا و عایق بودن نیز هر کدام دارای خصلت های مربوط به خودشان هستند.

تا انتخاب انواع پارکت و لمینت های کرونوپل در گروه تجارتی اندیکا تنها یک کلیک فاصله دارید!