توجه به تاریخ تولید پارکت لمینیت

با توجه به درج تاریخ تولید بر روی لیبل پارکت لمینیت، اهمیت این موضوع روشن میگردد.

علیرغم اینکه پارکت لمینیت یک کالای مصرفی با طول عمر نسبتا زیاد می باشد و در شرایط محیطی گوناگون مقاوم بوده و این خصیصه نیز یکی از فاکتورهای اصلی این کالا میباشد،اما مطابق توصیه کارشناسان مربوطه ،مصرف کنندگان بهتر است از پارکت لمینیت های تولید شده با تاریخ تولید جدید استفاده نمایند.

یکی از دلایل توصیه های کارشناسان به استفاده از پارکت لمینیت با تاریخ تولید جدید،طریقه نگهداری و دپوی این کالا در انبارها می باشد.

برخی از توزیع کنندگان بدلیل عدم آگاهی از استانداردها و شرایط ایدآل دپو و نگهداری پارکت لمینیت ،بعضا مشاهدا گردیده که این کالا را در انبارهای روباز با استفاده از یک چادر برزنت ویا انبارهای مسقف بدون دیوار ،حتی در فصول بارندگی و زمستان نگهداری می نمایند،

هیچ یک از این موارد آسیب قابل مشاهده به پارکت لمینیت وارد نمی نماید، ولی شایان ذکر است موارد عنوان شده، مشکلات عدیده ای را در حین نصب و بعد از نصب دامنگیر عوامل نصب و خریداران این گونه کالاها مینماید.

لذا بجهت بهره مندی از مزایا و قابلیتهای بهینه یک محصول ، بکار بستن توصیه ها تولید کنندگان از ضروریات می باشد.
لذا بهتر است مصرف کنندگان محترم حتما به هنگام خرید به تاریخ تولید مندرج در لیبل نصب شده برروی بسته بندیها توجه نمایند.

تاریخ تولید پارکت لمینیت

تاریخ تولید پارکت لمینیت