چگونه خراش های ایجاد شده در پارکت چوبی را برطرف کنیم؟

رفع خراش های ایجاد شده توسط حیوانات خانگی، و یا آسیب های وارده از سنگ ریزه های زیر کفش، بر روی پارکت چوبی.

رفع خراش های ایجاد شده در پارکت چوبی

مواردی که، باید برای به حداقل رساندن خراش های وارده بر پارکت چوبی توسط حیوانات خانگی، و یا از سایر علل دیگر انجام داد.

برای به حداقل رساندن میزان کثیفی و شن ریزه های ورودی به داخل خانه، در آستانه ورودی تمام درها، پادری یا قالیچه پهن کنید.

اگر حیوان خانگی شما دوست دارد زمین را بکند، بهترین مقابله این است که ناخن‌های حیوان خانگی خود را به طور مرتب کوتاه کنید.

اگر پارکت  چوبی  توسط حیوانات خانگی خراشیده شود، خراش‌ها به احتمال زیاد تنها در لایه لاک رویی پارکت هستند، و معمولا به چوب نمی رسد.

اگر این اتفاق افتاد، با یک نصاب پارکت چوب حرفه‌ای  برای توصیه‌های خاص در مورد نحوه تعمیر خراش‌ها، و به حداقل رساندن آن‌ها مشورت کنید.