۱۳۲۶۷۴۳۵_۱۲۲۷۸۱۱۳۴۳۹۱۶۹۰۰_۱۴۳۳۶۰۳۶۷۶_n

جهت تمیز کزدن پارکت لمینیها حتما از تمیز کننده های استاندارد توصیه شده توسط کمپانی تولید کننده پارکت لمینیت استفاده نمایید،استفاده از تمیزکننده های متفرقه و غیر استاندارد موجب صدمه دیدن پارکت لمینیتها میگردد.

 

کمپانی کرونوپل مجموعه ای از تمیز کننده ها را با رایحه ها و کاربردهای مختلف تولید و توصیه نموده است

نحوه تمیز کردن پارکت

جهت آشنایی با چگونگب نگهداری پارکت لمینیت به پاردکستهای آموزشی مربوطه موجود در این وب سایت و کانال تلگرامی ما مراجعه نمایید.

Save

Save