پارکتهای تمام چوب بالتیک وود BALTICWOOD

“ایده آل” – کلمه ای است که برای توصیف پارکتهای چوبی بالتیک BALTICWOOD بهترین انتخاب  برای مکانهایی که در آن زندگی می کنید و کار می کنید این شرکت  BALTICWOOD   سال۲۰۰۱ در لهستان تأسیس شد و به سرعت برند خود را به بازار های بین المللی گسترش داد. با ایجاد یک شبکه  گسترده ، محصولات بالتیک وود در ۵۲ کشور در سراسر جهان به مشتری ارائه مینماید.

Balticwood
Balticwood