روش نصب پارکت چوبی طرح هفت و هشتی

Herringbone Format

نصب و چیدمان پارکت چوبی بصورت هفت و هشت، یکی از مدل های قدیمی و کلاسیک نصب پارکت های چوبی میباشد.

نصب پارکت چوبی بصورت 8-7 دارای جلوه ای خاص و زیبا است.

این نوع از چینش، شباهت بسیار زیادی به چیدمان نوع جناغی دارد.

تفاوت اینگونه از چیدمان و چینش کفپوش چوبی، با نصب پارکت تمام چوب بصورت جناقی این است که. پارکت ها از قسمت عرضی بصورت مورب به یکدیگر متصل میشوند. و تداعی کننده عدد هفت7 و هشت 8 میباشد.

به سبب زیبایی اجرای این گونه از نصب، در برخی از گونه های پارکت لمینت نیز، از این چیدمان استفاده میشود.