نصب پارکت چوبی حصیری

برای نصب و اجرای این طرح ها روشهای متفاوت و در عین حال مختلفی وجود دارد. این روش از چینش پارکت چوبی از مدل های سنتی،و قدیمی نصب بشمار میرود.و فرمتهای مختلفی را با ابعاد و اندازه های مختلف شامل می شود.

تعدادی از این روشها در تصاوی دیده می شود.

نصب پارکت چوبی