پارکت لمینت های تولید شده توسط کمپانی عظیم کرونوپُل عمدتا در چهار گروه با مشخصات مختلف تولید میگردد

AURUM

فراتر از هر طرح و نقش

تلفیقی از استحکام و زیبایی

یک انتخاب آگاهانه و درست

پلاتینیوم

تجمل،شکوه و زیبایی

مجوعه ای بی نظیز از طرح و رنگ

دکوراسیون و فضای درون خانه هر شخص بیانگر رویاها ....

FERRUM

دوام بالا،سادگی طرح ها

با ویژگی های کاربردی

این مجموعه ابتکار و نوآوری شرکت کرونوپل می باشد