پارکت کرونوپل

پارکت کرونوپل
روکش سه بعدی

قمیت مندرج برای یک بسته میباشد       متراژ هربسته 2.131مترمربع        قیمت هر متر مربع 0تومان

 

این یک محصول ویژه و فوق العادست