989125410318+|info@andika[dot]ir

دیوارپوش چوبی سفید

دارپوش های چوبی اصولا بصورت خام و رنگ نشده میباشد. که پس از انتخاب رنگ توسط مشتری در کاخانه با استفاده از رنگ/روغن سیرانوا CIRANOVA طی عملیاتی فراوری و رنگ آمیزی میگردد.

رفتن به بالا