نصب پارکت چوبی طرح عریض و باریک 

برای نصب این شوه از چیدمان پارکت ها حتما لازم است، که در تولید پارکت ها این مورد لحاظ شده باشد.

برخی از کارخانجات تولید پارکت لمینت و پارکت چوبی، این مورد را مد نظر داشته، و تولیدات خود را با قابلیت نصب عریض و باریک عرضه می نمایند.

اینگونه چیدمان و نصب پارکت چوبی، دقیقا مانند نصب بصورت مستقیم خطی و یا مورب  میباشد، با این تفاوت که پارکت های استفاده شده در این مدل از چینش، دارای ابعاد مختلف عرضی میباشند.

در برخی از موارد شیوه نصب، از پارکت هایی با طول های متفاوت نیز استفاده میگردد.

نصب پارکت چوبی طرح عریض و باریک