ترکیبات آلی فرار (VOCs)

رنگ و روغن گیاهی چوب

ترکیبات آلی فرار (VOCs) ترکیبات شیمیایی آلی هستند، که در دمای اتاق دارای فشار بخار بالایی هستند.

این فشار بخار بالا که به دلیل پایین بودن نقطه جوش این مواد است موجب میشود که، تعداد مولکولهای قابل توجهی از این مواد، در اثر فرایند تبخیر یا تصعید به حالت گاز درآمده و در هوای اطراف منتشر شوند. به عنوان مثال، میتوان به فرمالدهید که دارای نقطه جوش 19- درجه سلسیوس می باشد اشاره نمود. این ماده به آرامی از ترکیب رنگها جدا شده و در هوا منتشر می شود.

ترکیبات آلی فرار، ترکیباتی بسیار متنوع و در همه جا پراکنده میباشند.

برخی از انواع این ترکیبات به صورت طبیعی یافت میشوند و برخی دیگر نیز، به دست انسان ایجاد شده اند.

بسیاری از عطر ها و مواد بودار از ترکیبات آلی فرار تشکیل شده اند. تعدادی از این ترکیبات برای سلامتی انسان یا محیط زیست مضر می باشند. محدوده مقدار مجاز غلظت این نوع مواد مضر، در محیط (بویژه در یک فضای بسته)، به صورت قانونی تعیین شده است.

مواد آلی فرار مضر ممکن است سمی نباشند، ولی در طولانی مدت اثرات مخرب بر سلامتی انسان و محیط زیست داشته باشند. با توجه به اینکه غلظت این مواد در هوا بسیار کم می باشد، لذا تحقیقات بر روی این مواد به دشواری صورت میگیرد.

پبشنهاد ویژه

رنگ و روغن گیاهی، مخصوص پوشش و محافظت از چوب سیرانوا CIRANOVA
رنگ و روغن گیاهی مراقبت از چوب سیرانوا CIRANOVA