آشنایی با انواع

پارکت های چوبی

پارکت چوبی یا پارکت لمینت؟ کدام بهتر است

ENGINEERED WOOD

از نوع پارکت های سه لایه

  • لایه اول چوب
  • لایه دوم چوبهای ردیف شده با فواصل معین
  • لایه سوم چوب
پارکت چوب مهندسی
پارکت چوبی سه لایه

PLAYWOOD پلی وود

از نوع پارکت های دولایه

  • لایه اول چوب
  • لایه دوم پلی وود(چوب چند لایه)
پارکت چوبی دولایه

HDF  اچ دی اف

از نوع پارکت های سه لایه

  • لایه اول چوب
  • لایه دوم اچ دی اف
  • لایه سوم  چوب
پارکت چوبی سه لایه

SOLID WOOD  تمام چوب

از نوع پارکت های یک لایه

  • از چوب یک تکه معمولا به ضخامت 20 میلیمتر و در طول های مختلف تهیه میگردد.

SOLID WOOD  تمام چوب

پارکت چوبی سالید وود

Custom-made سفارشی

از نوع پارکت های سه لایه

  • این گونه از پارکت ها به سفارش مشتری در ابعاد مربعی شکل آماده میگردد و دارای تنوع بسیاری در طرح و رنگ میباشد.
پارکت چوبی