پارکت لمینیتهای تولید شده توسط کمپانی عظیم کرونوپُل عمدتا در سه گروه با مشخصات مختلف تولید میگردد

پارکت لمینت کرونوپل گروه تجاری اندیکا

فراتر از هر طرح و نقش

تلفیقی از استحکام و زیبایی طبیعت

یک انتخاب آگاهانه و درست

پارکت لمینت کرونوپل گروه تجاری اندیکا

تجمل،شکوه و زیبایی

مجوعه ای بی نظیز از طرح و رنگ

دکوراسیون و فضای درون خانه هر شخص بیانگر رویاها ....

پارکت لمینت کرونوپل گروه تجاری اندیکا

دوام بالا ، سادگی و طرح های شفاف لمینیت

مخصوص افرادی است که به ویژگی های کاربردی علامندند

این مجموعه ابتکار و نوآوری شرکت کرونوپل می باشد