گرمایش از کف

نصب پارکت لمینت کرونوپل، فقط بر روی سیستم گرمایش از کف که، انتقال حرارت از طریق گردش آب میباشد مجازاست.

مطالب آموزشی نصب پارکت لمینت، و پارکت چوبی روی سیستم گرمایش از کف

پارکت لمینت کرونوپل، برای استفاده در مکانهایی که، از سیستم گرمایش از کف Underfloor-Heating استفاده می کنند، مناسب است.

باید موارد ذیل را برای داشتن یک نصب خوب و ماندگار رعایت کرد:

 • نصب پارکت لمینت، فقط بر روی سیستم گرمایش از کف، که انتقال حرارت از طریق گردش آب میباشد مجازاست. به شرط آنکه، این سیستم در تمام قسمت های کف اتاق وجود داشته باشد.

 • اطمینان حاصل کنید که، گرمای تولید شده، توسط سیستم گرمایش از کف در تمام فضای اتاق یکسان باشد.
 • لوله های گرمایی (آب گرم) باید، کاملاً در کف جاسازی گردند و ۲ تا ۳ سانتی متر زیر کف باشند.
 • سیستم گرمایش از کف، باید قبل از نصب پارکت لمینت یا پارکت چوبی، توسط نصب کننده آن تست گردد.
 • به هنگام نصب پارکت لمینت کرونوپل بر روی سیستم گرمایش از کف ضروریست، بین پارکت، دیوار، ستون ها، پایه ها، لوله ها و هر مانعی، به اندازه ۱۵ میلی متر، درز انبساطی در نظر گرفته شود.
 • کفی که دارای سیستم گرمایش از کف است، قبل از نصب پارکت لمینت یا پارکت چوبی، باید توسط این سیستم گرمایشی گرم شود، تا رطوبت و نم موجود در کف کاملاً برطرف گردد.
 • در صورتی که سیمان روی سیستم محکم و استاندارد باشد، می توان کار گرمایش را پس از سه هفته آغاز کرد.

 • حرارت سیستم گرمایش از کف را، به تدریج از ۵ درجه سانتیگراد در روز افزایش دهید، تا به بالاترین درجه حرارت برسید.
 • به مدت ۷۲ ساعت، باید درجه حرارت را در بالاترین میزان قرار داد، و در این حین نباید درجه حرارت را کاهش داد. پس از ۷۲ ساعت به تدریج حرارت را کاهش دهید، تا به میزان ۵ درجه سانتیگراد برسد.
 • برای نصب پارکت لمینت کرونوپل استفاده از چسب، میخ و هر وسیله دیگری که، برای نصب سایر لمینت ها و دیوارکوب ها استفاده می شود، جایز نیست.

 • بین پارکت و دیوار، ستون ها، لوله ها و هر مانعی، می بایست درز انبساطی به اندازه ۸ تا ۱۰ میلی متر در نظر گرفت، در این صورت به هنگام تغییر دما یا رطوبت، فضا برای انبساط و انقباض پارکت لمینت وجود خواهد داشت.
 • برای اینکه پس از نصب، لمینت ها کاملاً زیبا به نظر آیند، و بهترین نتیجه حاصل شود، پانل ها را در جهت تابش منبع نور نصب نمائید.

نوع مناسب سیستم گرمایش از کف، قابل  استفاده برای پارکت لمینت یا پارکت چوبی، با علامت های خاصی بر روی بسته بندی و کاتالوگ محصول مشخص می شود.

استفاده از سیستم گرمایش کف با مکانیزم برقی، برای پارکت لمینت کرونوپل مناسب نمی باشد.

گرمایش از کف برقی
گرمایش از کف برقی

اجرای سیستم گرمایش کف با مکانیزم آب.

گرمایش از کف
گرمایش از کف آب


10 توصیه که، قبل از نصب سیستم گرمایش ازکف بر روی پارکت لمینت یا پارکت چوبی باید رعایت کرد.

 1. پیش از نصب پارکت لمینت، باید اطمینان حاصل کنیم که، (سیمان یا ماده سخت) روی سیستم گرمایشی کاملاً خشک شده باشد.
 • به این منظور از لایه ای فیلم PE به ابعاد (۵۰*۵۰) استفاده می کنیم.
 • این لایه فیلم را در برخی از قسمتهای کف قرارداده، و لبه های آنها را توسط نوار چسب های ضد رطوبت، به زمین می چسبانیم.
 • اگر بعد از ۲۴ ساعت لایه PE کاملاً خشک بود، و هیچ بخاری روی آن مشاهده نشد، می توان کار نصب پارکت لمینت ر آغاز کرد.
 • در غیر این صورت باید سطح را کاملاً خشک کرده، و بعد از اطمینان از خشک بودن سطح، عملیات نصب را آغاز نمود.
 • دو روز قبل از شروع نصب، سیستم گرمایش از کف را خاموش کنید، دمای کف اتاق، در قبل و در حین و ۲۴ ساعت پس از نصب نباید، از ۱۸ الی ۲۲ درجه سانتی گراد بیشتر باشد.
 1. بعد از نصب ۲۴ ساعت صبر کنید، و سپس سیستم گرمایش از کف را روشن کنید، و به تدریج دمای آن را افزایش دهید (روزانه ۵ درجه).
 2. پیش از آغاز هر فصل سرما در سال، باید همین کار را انجام دهید. درجه حرارت نباید از ۲۸ درجه افزایش یابد.
 3. توصیه می شود که، در فصل سرما (فصول استفاده از سیستم گرمایشی) درجه حرارت، بین ۲۰-۲۲ درجه و میزان رطوبت بین ۵۰-۷۰ درصد باشد.

 4. حداکثر دمای سیستم گرمایش، از کف می بایست ۲۸ درجه سانتیگراد، و دمای آب گرم آن نباید بیشتر از ۶۰ درجه باشد.
 5. در صورتی که سیمان روی سیستم محکم و استاندارد باشد، می توان کار گرمایش را پس از سه هفته آغاز کرد.
 6. حرارت سیستم گرمایش از کف، را به تدریج از ۵ درجه سانتیگراد، در روز افزایش دهید تا به بالاترین درجه حرارت برسید.
 7. به مدت ۷۲ ساعت، باید درجه حرارت را در بالاترین میزان قرار داد، و در این حین نباید درجه حرارت را کاهش داد. پس از ۷۲ ساعت به تدریج حرارت را کاهش دهید، تا به میزان ۵ درجه سانتیگراد برسد.
 8. جهت داشتن یک سیستم گرمایش کف، با پارکت لمینت یا پارکت چوبی موارد فوق را جدی بگیرید.

 • به منظور استفاده از پارکت لمینت، در مکانهایی که از سیستم گرمایش از کف استفاده می شود، لازم است از فوم مخصوص سیستم گرمایش از کف استفاده نمائید.

برخی از این فوم ها از جنس چوب پنبه طبیعی ساخته شده است.

 • در صورتی که قسمتی از کف، مجهز به سیستم گرم کننده یا خنک کننده، و قسمتی دیگر فاقد آن باشد، می بایست از جدا کننده استفاده شود.