افزایش عمر و ماندگاری طرح و رنگ پارکت لیمنت، با استفاده از تمیز کننده مناسب

تمیز کننده کرونوپل

جهت تمیز کردن پارکت لمینت ها، حتما از تمیز کننده های استاندارد توصیه شده توسط کمپانی تولید کننده استفاده نمایید.

استفاده از تمیزکننده های متفرقه و غیر استاندارد، موجب صدمه دیدن پارکت لمینت ها میگردد.

کمپانی کرونوپل مجموعه ای از تمیز کننده ها را با رایحه ها و کاربردهای مختلف، تولید و توصیه نموده است.

***- جهت آشنایی با چگونگی نگهداری پارکت لمینت، به پادکست های آموزشی مربوطه موجود در این وب سایت، و کانال تلگرامی ما مراجعه نمایید.