نصب پانلی پارکت چوبی

نصب پارکت چوبی پانلی

Versailles Format

نامهای مختلفی برای این نوع از چیدمان استفاده میشود. نصب پانلی یکیPANELES FORMATدیگر از این اسامی میباشد.

برای ایده های خلاقانه و طرح های خاص، همیشه راه های جداگانه وجود دارد.طرح ها و چیدمانهای بسیاری برای نصب پارکت چوبی میتوان پیشنهاد داد و اجرا نمود. این طرح ها می توانند بسیار لوکس و پرزرق و برق و یا بسیار ساده باشند.
برای نصب و اجرای این طرح ها،روشهای متفاوت و در عین حال مختلفی وجود دارد. یکی از این راه کارها، تبدیل طرح به مدل ها و الگو های تکرار شونده میباشد.البته این امر به هیچ عنوان الزامی نیست،و صرفا راهی برای آسان تر شدن اجرای طرح،و نیز از بین رفتن احتمالی خطا ها می باشد.