ویدئوهای آموزشی و تبلیغاتی در حوزه پارکت لمینت و پارکت چوبی را میتوانید.در کانال یو تیوب و آپارات گروه تجارتی اندیکا مشاهده نمائید.