آموزش 3 روش نصب پارکت چوبی|چسب |میخ |معلق

تمایز دوم در دنیای پارکت های چوبی(کلیک دار) را می توان، بر اساس نوع نصب انجام داد.

امروزه دو تکنیک عمدتاً مورد استفاده قرار می‌گیرند:

  1. نصب بصورت شناور (معلق)
  2. نصب با چسب مخصوص

آنها کاربردهای متفاوتی دارند ولی مهم تر از همه، انتخاب:

چگونگی نصب پارکت چوبی می تواند به طور قابل توجهی بر نتیجه نهایی(دوام و زیبایی) تأثیر بگذارد.

بیایید تفاوت ها را باهم بیبنیم:


نصب پارکت چوبی بصورشناور یک راه حل سریع نصب میباشد. می توان هر زمان پار کت را جمع آوری، منتقل و مجددا نصب نمود. نصب پارکت چوبی بصورت شناور به سادگی روی یک لایه، الاستیک چند میلی متری (فوم) انجام میشود.

STABILITY – DURATION – ACOUSTIC – ELASTICITY

در این حالت، بستر، با پارکت یکپارچه نیست. در نتیجه نمی تواند نقش فعالی از نظر پایداری داشته باشد. همچنین در این نوع از چینش(نصب) سیستم آکوستیک منعکس می شود. نصب بصورت شناور در مکانهایی انجام می شود که، استفاده بصورت موقت میباشد. یا شرایط فنی برای نصب با چسب وجود ندارد.

این ویژگی ها(نصب سریع و راحت)، استفاده از پارکت را بصورت خودت انجام بده“(DIY) گسترده تر می کند.

نصب پارکت چوبی شناور
پرت یا دور ریز پارکت چیست؟! آیا واقعا لازم است؟
نصب پارکت چوبی با چسب

موثرترین سیستم برای نصب پارکت چوبی استفاده از چسب مخصوص میباشد. که در آن کف با لایه بتن یک بدنه واحد را تشکیل می دهد. این راه حل کاربردی به ویژه از نقطه نظر فنی بسیار مطلوب و منطقی است. زیرا یک پارچه شدن با لایه زیرین در پایداری ابعادی چوب بسیار موثر است.

STABILITY – DURATION – ACOUSTIC – ELASTICITY

استفاده از چسب مخصوص پارکت چوبی، برای نصب. عملکرد بهتری نسبت به نصب پارکت چوبی بصورت شناور، از نظر عدم تغییر شکل. و ایجاد سیستم آکوستیک مقاوم، در برابر ترافیک تردد را تضمین می کند.

نصب پارکت چوبی با استفاده از چسب مخصوص، جهت استفاده از سیستم گرمایش از کف، بعنوان یک راه حل فنی همیشه توصیه می شود.

استفاده از میخ در نصب پارکت چوبی

میخکوبی تکنیکی است که منشا باستانی دارد. اما اکنون منسوخ شده است. تخته های چوبی زمانی به هم متصل می شدند و با میخ، به تخته قبلی یا روی یک تار تیرچه غوطه ور، در بستر مخصوص آماده شده ثابت می شدند. محدودیت ها و موارد منع متعدد، مرتبط با نیازهای ساخت و ساز فعلی. (ضخامت های متنوع) و استفاده از گرمایش از کف، استفاده از این تکنیک را کاهش داده است.

 

موثرترین سیستم برای نصب پارکت چوبی استفاده از چسب مخصوص میباشد. که در آن پارکت با لایه زیرین یک بدنه واحد را تشکیل می دهد. این راه حل کاربردی به ویژه از نقطه نظر فنی بسیار مطلوب است، زیرا لایه زیرین در پایداری ابعادی چوب دخالت دارد.

این نوع روش نصب عملکرد بهتری نسبت به نصب پارکت چوب طبیعی بصورت شناور را دارد. همچنین از نظر عدم تغییر شکل پارکت و آکوستیک بودن بیشتر در برابر ترافیک تردد را تضمین می کند.

نصب پارکت چوبی با چسب بهترین راه حل فنی جهت استفاده از سیستم گرمایش از کف میباشد.