استفاده از لایه زیرین (under lays) مناسب برای پارکت لمینیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

همانطوریکه توجه به مشخصات فنی پارکت لمینت و مشاوره با کارشناسان در انتخاب پارکت لمینیت با توجه به محل استفاده آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

انتخاب لایه زیرین پارکت لمینیتها نیز دارای مشخصات فنی مخصوصی می باشد که باتوجه به محل و نوع استفاده آن متفاوت می باشد،بعنوان مثال لایه زیرین (under lays)  پارکت لمینیتهایی که بر روی سیستمتهای انتقال حرارت از کف استفاده می شود دارای مشخصات فنی ویژه ای می باشد و لایه زیرینی (under lays) که برای محل هایی که نیاز به سکوت و عدم انعکاس صوت می باشد نیز دارای خصوصیات ویژه ای می باشد، که رعایت این موارد در طول عمر مفید پارکت لمینیتها مفید بوده و می تواند موجب برآورده شدن انتظارات مصرف کننده باشد،در انتخاب لایه زیرین (under lays) به توصیه های کارشناسان معتبر توجه فرمایید.

لایه های زیرین مخصوص پارکت لمیت با اشکال و خصوصیات مختلف و متفاوت تولید میگردد.

پارکت لمینت های کرونوپل لهستان در ایران با گروه تجارتی اندیکا

پارکت لمینت کرونوپل