آمورش نصب پارکت چوبی طرح حصیری

آشنایی با انواع نصب و چیدمان پارکت چوبی(پارکت چوب طبیعی)

برای نصب و اجرای پارکت های چوبی، روشهای متفاوت و در عین حال مختلفی وجود دارد.

برخی از چیدمان ها بسیار مرسوم بوده و از دیر باز انجام می شده است.

برخی دیگر نیز در طول زمان تکامل یافته، و با عناصر دیگر ترکیب و طرح های نوین و جدیدی را بوجود آورده است، که پاسخگوی تمامی سلایق باشد.

تعدادی از این چیدمان ها جهت آشنایی شما، در تصاویر ذیل دیده می شود.

فرمت نصب پارکت چوبی
فرمت نصب پارکت چوبی
فرمت نصب پارکت چوبی
فرمت نصب پارکت چوبی