پارکت ، موکت و یا سرامیک  ! کدام یک پوشش مناسبتری برای منزل ویا محل کار شما هستند؟

امروزه انتخاب پوشش مناسب برای کف منزل یا محل کار دغدغه بسیاری از مردم  شده است.

در نظر گرفتن میزان بودجه خانواده و یا شرکت بسیار مهم است.

توجه به میزان رطوبت موجود در محیط و سیستم های گرمایش و سرمایشی.

کدام انتخاب مناسبتری می باشد؟

کفپوش ها از هر نوعی،یک پوشش تقریباً دائمی برای کف یک ساختمان محسوب می شود.پارکتِ لمینت ،سرامیک و یا پارکت چوبی.

 پس یک سرمایه گذاری بلندمدت و همیشگی بحساب می آیند.

البته به این نکته نیز می توان توجه کرد. که هر کدام از این کفپوش ها در جاهای مختف کاربرد های متفاوتی دارند.

در هر مکانی عواملی مختلفی در انتخاب کفپوش دخالت دارند. سلیقه نوع چیدمان، دکوراسیون داخلی، سیستم های گرمایشی و یا سرمایشی و…

نگهداری و نظافت هر کدام از این کفپوش ها با یکدیگر متفاوت می باشد. نظر تولید صدا و عایق بودن نیز ،هر کدام دارای خصوصیتهای مربوط به خودشان هستند.

تا انتخاب انواع پارکت و لمینت های کرونوپل در گروه تجارتی اندیکا تنها یک کلیک فاصله دارید!