Herringbone Format

نصب پارکت چوبی مدل هفت و هشت

نصب و چیدمان پارکت چوبی بصورت هفت و هشت، یکی از مدلهای قدیمی و کلاسیک نصب پارکت های چوبی میباشد. که دارای جلوه ای خاص و زیبا است.

این نوع از چینش،شباهت بسیار زیادی به چیدمان نوع جناغی دارد. با این تفاوت که،پارکت ها از قسمت عرضی بصورت مورب به یکدیگرمتصل میشوند. و تداعی کننده عدد  هفت و هشت میباشد.

به سبب زیبایی اجرای این گونه از نصب، در برخی از گونه های پارکت لمینت نیز، از این چیدمان استفاده میشود.