نصب پارکت چوبی بصورت سفارشی 

Especial format

نصب پارکت چوبی بصورت سفارشی شرایط و ویژه گیهای خاصی را نیاز دارد . یکی از این موارد ابعاد و اندازه پارکت ها میباشد .در اینگونه چینش و نصب از پار کتهایی بااشکال مختلف و متفاوت استفاده می شود

برای نصب پارکت چوبی و یا نصب پارکت لمینت، اقدامات خاصی لازم است که نصاب پارکت انجام دهد. هر چند که نصب این نوع کفپوش ها نسبتا آسان است ولی نکات کلیدی مهمی را جهت نصب باید در نظر داشته باشید تا این کار با بهترین کیفیت انجام شده و موجب دوام و ماندگاری هر چه بیشتر کفپوش ها شود. 

Especial format